in

Zavetnica i Marinika kreče murale Mladiću, a Boško, Miloš i Vladeta sele Stefana Nemanju u Marinkovu baru