in

U Biselu do 19.30 na izbore izašlo više od 95 procenata prijavljenih