in

ISPRAVNI APARATI MORAJU U ĐUBRE: Ovlašćeni servisi menjaju pokvarene delove samo dve godine od isteka garancije