in

Samo dve članice EU ispunjavaju NATO uslove finansiranja