in

NEMAČKA BI EVROPSKU VOJSKU: EU da formira vojnu jedinicu za hitno reagovanje od 20.000 ljudi