in

NA KORAK DO REGISTRA: Predstavnici agencija za visoko obrazovanje U BiH rešavaju nagomilane probleme

DIREKTORI Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH (HEA) i Agencije za visoko obrazovanje RS (AVORS) prof. dr Enes Hašić i doc. dr Biljana Vojvodić napokon su seli za isti sto i započeli dijalog neohodan za rešavanje nagomilovanih pitanja, prevashodno u rešavanju statusa visokoškolsih ustanova u RS i njihove akreditacije.

Foto D. Pozderović

Na nedavnom radnom sastanku dogovorili su saradnju dveju institucija u svim ključnim segmentima, kao što je akreditacija studijskih programa, razvoj indikatora kvaliteta u okviru kriterijuma za akreditaciju i dinamika ažuriranja Liste stručnjaka.

Budući da su uočena brojna pitanja od interesa za sve strane, dogovoreno je formiranje operativne radne grupe. Dogovorena je i dinamika dovršavanja otvorenih upravnih postupaka u predmetima Univerziteta u Banjaluci, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta “Sinergija”, Nezavisnog univerziteta Banjaluka i Visoke škole Banjaluka koledž.

Da je neophodna saradnja dveju agencija za visoko obrazovanje u BiH, ukazivali su još pre godinu dana iz neformalne grupe studenata, okupljenih oko inicijative za rešavanje problema izdavanja diploma od strane neakreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.

– Pozdravljamo pozitivni zaokret u odnosima dveju agencija, a očekujemo da će se rešavati i nesporazumi u tumačenju kada je akreditacija VŠU u RS u pitanju – kaže član grupe Goran Ristić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije