in

EU POSLALA OPOMENU HRVATSKOJ: Sada preti i tužbom

EU POSLALA OPOMENU HRVATSKOJ: Sada preti i tužbom

ULAŽEMO izuzetne napore, saopštilo je Ministarstvo održivog razvoja nakon što je Hrvatska dobila obrazloženo mišljenje Evropske komisije o kršenju evropskog prava zbog nepoštovanja direktive o pomorskoj strategiji, pa joj preti tužba ako ne odgovori Komisiji u roku od dva meseca.

Foto AP

Hrvatska je 7. februara dobila obrazloženo mišljenje Evropske komisije (EK). Uz njega su ga dobile i Danska, Grčka i Malta, koje imaju dva meseca da odgovore i preduzmu potrebne mere. U suprotnom, EK će podneti tužbu pred Sudom pravde EU.

Države članice su bile u obavezi da revidiraju i dopune svoje programe mera do 31. marta 2022. godine. U februaru prošle godine EK je poslala zvanična upozorenja nekim zemaljama članica da to učine, a neke od njih su to učinile, ali Hrvatska, Danska, Grčka i Malta nisu.

Šta traži EU?

Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji je sveobuhvatna politika za zaštitu morskog okruženja evropskih mora istovremeno omogućavajući održivo korišćenje morskih dobara i usluga.

Od država članica EU se zahteva da procene kvalitet morskog okruženja, utvrde odgovarajuće ekološke ciljeve i razviju odgovarajuće programe praćenja. Takođe, sprovesti mere za postizanje ključnog cilja direktive koji se odnosi na postizanje „dobrog ekološkog statusa“ svih morskih voda.

Foto: Profimedia

– Ministarstvo ekonomije i održivog razvoja ulaže izuzetne napore da u roku koji je Evropska komisija odredila u obrazloženom mišljenju izveštava Komisiju o ispunjenju obaveza iz okvirne direktive – rekli su Hini u tom ministarstvu.

Oni su kazali da Ministarstvo, u saradnji sa drugim nadležnim organima, intenzivno radi na okončanju svih propisanih procedura kako bi relevantni dokument usvojila Vlada u što kraćem roku, što je ključna formalna pretpostavka za završetak ovog postupka.

Ministarstvo kašnjenje, između ostalog, pravda i sveobuhvatnošću tema dokumenta, kao i širinom obaveza koje proizilaze iz direktive o kojima se mora voditi računa prilikom utvrđivanja i usaglašavanja mera. Takođe se navodi integralni karakter programa mera 2022 – 2027, kao i složenost postupka strateške procene uticaja na životnu sredinu.

(Indeks.hr)


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije