in

Zašto je važna ženska mreža ?

U farmaceutskoj kompaniji MSD Srbija radim 14 godina i do sada sam imala priliku da budem deo različitih inicijativa koje su za cilj imale poboljšanje angažovanosti i motivacije zaposlenih. Kada su me pozvali da vodim Žensku mrežu Srbije, prvo sam  sam pomislila:

“Da li jednoj kompaniji u kojoj većinu zaposlenih čine žene, treba Ženska mreža?” Logika iza ovoga je bila činjenica da dolazim iz organizacije u kojoj žene nisu ni u kakvom smislu ugrožene, gde se neguje kultura slobodnog govora i mišljenja, kao i to da svi zaposleni imaju podjednaka prava za učenjem i napredovanjem, bez obzira kom polu pripadaju.

Očigledno je da se zemlje i kulture razlikuju, ali i to, da potreba za Ženskom mrežom, predstavlja mnogo više od puke odbrane ženskih prava.  Ženska mreža farmaceutske kompanije MSD je osnovana 1995. godine i danas predstavlja najveću organizovanu poslovnu grupu u okviru kompanije sa više od 9000 članova, zastupljenu u preko 57 poglavlja širom sveta. 

Ženska mreža je posvećena obezbeđivanju okruženja u kojem će žene moći da napreduju u karijeri u neograničenom broju uloga i takođe da se stvori zajednica koja bi pomogla razvoju korporativne kulture uz poštovanje različitosti i davanju podrške jednakim mogućnostima za sve, bez obzira na pol. Članove mreže podjednako danas čine i muškarci i žene.

Ženska mreže Srbije, kao deo poglavlja Balkana, zvanično je predstavljena organizaciji u decembru 2019. godine, i za skoro dve godine, možemo da budemo ponosni na činjenicu da više od 60% našeg kolektiva su članovi mreže. Prva godina našeg rada je uz pojavu pandemije, bila izazovna za sve nas. Potrudili smo se da budemo iskrena podrška i oslonac jedni drugima, da razumemo izazove sa kojim se susrećemo i prihvatimo naše različitosti koje se odnose na  prilagođavanje  promenama i stresa. Uz organizovanje “virtulenih kafa” i učenjem iz iskustva “jakih” žena i muškaraca različitih profesija, pokušali smo da zajedno prebrodimo nastalu situaciju. Posebno smo ponosni na radionice na temu mentalnog zdravlja, ali i individualne sesije sa terapeutom, gde smo pružili podršku zaposlenima u želji da unapredimo psihološko stanje svakog zaposlenog posebno, ali i kolektiva kao celine. 

Nedavno je farmaceutska kompanija MSD Srbija sertifikovana kao najbolje mesto za rad, a odgovori na temu jednakosti i inkluzivnosti govore, da smo za ovih par godina, zajedno napravili zdravu atmosferu za rad.

Uz razvoj i unapređenje liderskih osobina nasih članova, obeležavanje Međunarodnog dana žena, Međunarodnog dana muškaraca, Dana Žena u nauci i tehnologiji, u budućnosti, Ženska mreža Srbije će se više posvetiti povezivanjem i umrežavanjem sa sličnim organizacijama u našem društvu, podržavajući preduzetnički duh žena uz osnaživanje rodno ravnopravne zajednice.

Milica Janković 

MSD Ženska mreža Srbije 

Balkans Communication &

Hospital and Specialty Marketing Manager