in

Raspisani lokalni izbori u 14 opština

Raspisani lokalni izbori u 14 opština

PREDSEDNIK Crne Gore Milo Đukanović ponovo je doneo odluku da se lokalni izbori u 14 opština održe 23.oktobra. Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a biće objavljene i u Službenom listu.

Foto PREDSJEDNIK.ME

Predsednikov pravni savetnik Boris Bastijančić saopštio je da je ceneći pozitivne propise crnogorskog izbornog zakonodavstva, imajući u vidu pravni vakuum koji bi nastao, te član 22 Ustava Crne Gore, kojim se jemči pravo građanima na lokalnu samoupravu,  Đukanović je doneo novu odluku.

– Predsednik Crne Gore danas je donio Odluku o obustavljanju izvršenja odluka o raspisivanju izbora za odbornike, postupajući saglasno Odluci Ustavnog suda Crne Gore, koja je stupila na snagu 1. avgusta, i ima za neposrednu pravnu posledicu ukidanje Zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi. Rečju, time je obustavljeno izvršenje odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Glavnog grada i skupština opština: Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plužine, Pljevlja, Šavnik i Žabljak, kojima je u junu, odnosno julu mesecu ove godine istekao mandat – saopštio je Bastijančić, dodajući  da je obustavljeno i izvršenje odluka o raspisivanju prevremenih izbora za odbornike Skupštine opštine Tivat i Skupštine opštine Budva, čije je sazive prethodno raspustila Vlada Crne Gore.

– Postupanje predsednika Crne Gore, u konkretnoj pravnoj situaciji, kompleksnoj i sa aspekta našeg ustavno-pravnog sistema, zatim međunarodnih standarda i dobre prakse, takođe se naslanja i na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore. Naime, svako je dužan da poštuje odluke Ustavnog suda, a stavovi o određenim pitanjima izraženi u njegovim odlukama obavezujući su za sve državne organe. Stoga, predsednik Crne Gore, naročito je uzeo u obzir član 66 Zakona, prema kojem je imperativno utvrđeno da izvršenje konačnih pojedinačnih akata donetih na osnovu zakona, odnosno drugih propisa i opštih akata, odnosno pojedinih njihovih odredaba, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odnosno sa Ustavom i zakonom, ne može se dozvoliti ni sprovesti, a ako je izvršenje započeto, obustaviće se – navodi se u saopštenju.

 

BONUS VIDEO:

Požar u NJivicama se širi

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije