in

MINISTARSTVO FINANSIJA: Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još 18 meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu