in

INVALIDI NISU NAMETNUTA OBAVEZA: Većini poslodavaca osobe sa invaliditetom neefikasne za obavljanje poslova