in

Obaveštene su lokalne vlasti o prinudnom raskidu kadrovskih ugovora