in

Dva ruska tenka uništila skoro 200 vojnika i 17 tenkova i oklopnih transportera