in

Vlahovića dočekali rasistički povici, a na tribinama ga čeka “pakao”