in

Crna Gora ne treba da se svrstava ni na čiju stranu